مزایای احداث کارخانه پیرولیز

پیرولیز چیست؟ پیرولیز عملیاتی است که طی آن مواد لاستیکی و پلاستیکی در فضای خلأ حرارت میبینند.در دستگاه های پیرولیز این فرایند موجب تبدیل آنها به سوخت شده و از آلودگی محیط زیست جلو گیری میشود! طراحی و تکنولوژی ساخت فرایند پیرولیز صنعتی تقریبا در دست چند کشور معدود می باشد و می توان گفت…