کانتنت مارکتینگ!

کانتنت مارکتینگ چیست؟ بازاریابی محتوایی یا کانتنت مارکتینگ یکی از متد های بازاریابی مبتنی بر محتوا است که هدف آن حفظ مخاطبان قبلی و جذب مخاطبان جدید توسط محتوای با کیفیت است. شایان ذکر است این متد برای حفظ مخاطبان قبلی بسیار موثر است. بازاریابی محتوایی برای چه کسب و کار هایی مناسب است؟ این…